กิจกรรมพื้นที่วิจัยสลักพระ ตุลาคม 2563: สรุปผลและเรียนรู้ข้อมูลการทดลองสปอตไลต์ป้องกันช้างป่า

กิจกรรมพื้นที่วิจัยสลักพระ ตุลาคม 2563: สรุปผลและเรียนรู้ข้อมูลการทดลองสปอตไลต์ป้องกันช้างป่า