กาแฟช้างป่า ออกบูธ KAN CRAFFEE 2023

กาแฟช้างป่า ออกบูธ KAN CRAFFEE 2023

กาแฟช้างป่า โดยเครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านขายกาแฟในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว KAN CRAFFEE 2023 COFFEE VARIETY “เทศกาลกาแฟ กาญจนบุรี” ณ The Zeit River Kwei  ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้เป็น Soft power โดยใช้เมล็ดกาแฟและวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ที่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้ว ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญของภาคกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ และยังเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดีของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างได้ร่วมออกร้านค้าจำหน่ายกาแฟ กาแฟช้างป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยใช้เมล็ดกาแฟจากในอำเภอทองผาภูมิ   ที่เป็นผลผลิตที่ลดผลกระทบจากการรบกวนของช้างป่าในพื้นที่การเกษตร  การพัฒนาเป็นต้นแบบธุรกิจชุมชนบนฐานสิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับช้างป่า รวมถึงการพัฒนาคาร์บอนเครดิตในพื้นที่วนเกษตรของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน พื้นที่ป่าตะวันตกตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารเสียงคน เสียงช้างได้ที่นี่
Facebook: humanelephantvoices