หมวดหมู่: <span>กิจกรรมเขาใหญ่</span>

Home / กิจกรรมพื้นที่วิจัย / กิจกรรมเขาใหญ่
เทศกาลนับกระทิงและช้าง วังน้ำเขียว
เรื่อง

เทศกาลนับกระทิงและช้าง วังน้ำเขียว

เทศกาลนับกระทิงและช้าง วังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าผ่านการท่องเที่ยว

การเดินทางมายังจุดสกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
เรื่อง

การเดินทางมายังจุดสกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

การเดินทางมายังจุดสกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ณ ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25-26 มีนาคม 2565

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
เรื่อง

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ พฤศจิกายน 2563: แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ พฤศจิกายน 2563: แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย

แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย โดยทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างพื้นที่เขาใหญ่ บ้านคลองทราย เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า จากทีมวิจัย 3 พื้นที่: ใต้ร่มเย็น, ภูหลวง และเขาใหญ่ ณ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: กันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: กันยายน 2563

กิจกรรมวิจัยท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน พื้นที่วิจัยบ้านวังศิลา เขาใหญ่ Khao Yai Community-based Research September activity update 2020

กิจกรรมร่วมจากพื้นที่วิจัยเขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมร่วมจากพื้นที่วิจัยเขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสันติระหว่างคนกับช้างป่าโดยทีมวิจัยท้องถิ่นเขาใหญ่กับทีมวิจัยท้องถิ่นภูหลวง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: เดือนสิงหาคม 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: เดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ เดือนสิงหาคม 2563
Khao Yai Community-based research activity update, August 2020

ข่าวเสียงช้าง: ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่
เรื่อง

ข่าวเสียงช้าง: ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่

ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่
Male-tusked elephants assembling at Khao Yai