หมวดหมู่: <span>กิจกรรมใต้ร่มเย็น</span>

Home / กิจกรรมพื้นที่วิจัย / กิจกรรมใต้ร่มเย็น
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน กลุ่มป่าเขาหลวง-เขาบรรทัด
กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนมิถุนายน 2564
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนมิถุนายน 2564

ประชุมเวทีแรกของทีมเฝ้าระวังช้างป่าใต้ร่มเย็นเสริมบทบาทตนเองให้เป็นนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่าของทีมเครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น พฤศจิกายน 2563: เวที 2 ชุมชน กาญจนดิษฐ์-เขาน้อย
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น พฤศจิกายน 2563: เวที 2 ชุมชน กาญจนดิษฐ์-เขาน้อย

เวที 2 ชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์ช้างป่าจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า จากทีมวิจัย 3 พื้นที่: ใต้ร่มเย็น, ภูหลวง และเขาใหญ่ ณ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนกันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนกันยายน 2563

งานสร้างเวทีเพื่อนำผลการวิจัยนำร่องไปขยายเครือข่ายในพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนสิงหาคม 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนสิงหาคม 2563
Tai Rom Yen Community-based Research August 2020 update

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: กรกฎาคม 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: กรกฎาคม 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น เดือนกรกฎาคม 2563
Tai Rom Yen Community-based Research Team July activity update

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น มิถุนายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น มิถุนายน 2563

แผนงานสำหรับทีมวิจัยในพื้นที่ชุมชมรอบอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น