ข่าวเสียงช้าง: ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่

ข่าวเสียงช้าง: ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่

ถ่ายวิดิโอ โดย กระทิงหนึ่ง สันกำแพง: ทีมวิจัยท้องถิ่นเขาใหญ่, ทีมวิจัยจากมูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland Foundation) และ Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณ 6.00 น. ทีมวิจัยท้องถิ่นเขาใหญ่ร่วมกับทีมวิจัยจากมูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland Foundation) และ Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) บันทึกภาพการรวมตัวของช้างป่าเพศผู้และมีงาหมดทุกตัวจำนวน 8 ตัว บริเวณพื้นที่ชุมชน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  วิดิโออยู่ด้านล่าง

โดยทั่วไปแล้วการรวมตัวของช้างป่าเพศผู้หลายตัวนั้นพบได้น้อยครั้งมาก โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นระยะเวลานาน มีรายงานของช้างป่าเอเชียที่ประเทศศรีลังกาซึ่งศึกษาโดย George McKay1 พบมากสุด 7 ตัวที่รวมฝูงกัน ขณะที่ทีมวิจัยของ Sukumar2 จากประเทศอินเดียพบช้างป่าเพศผู้รวมฝูงกัน 9 ตัว บริเวณอุทยานแห่งชาตินาการาโฮลห์ (Nagarahole National Park) โดยทางทีมนักวิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่า พฤติกรรมการรวมฝูงของช้างป่าเพศผู้เพื่อหาอาหารในพื้นที่ไร่สวนของมนุษย์นี้ เป็นการปรับตัวเพื่อให้ช้างป่าได้กินอาหารเพียงพอและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคต  โดยสรุปแล้ว เราสามารถบอกได้ว่า ช้างป่าเองก็มีการปรับตัว ปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดและการสืบพันธุ์ของตนเองต่อไปเช่นกัน

On 30 June 2020, around 6 o’clock in the morning, Khao Yai Community-based Research Team had observed a group of 8 male-tusked elephants in Wang Mi sub-district, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province.

Elephants have been observed grouping together at one time for 8 individuals1, 2. This is the first time we have spotted such a large number of male elephant group in Thailand, and they are also all tusked elephants!!. Thank you for the Khao Yai Community-Based Research Team together with the Freeland research team and The Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF)  support for the community. We have seen the beautiful moments and interesting behavior in nature.

อ้างอิง

1 McKay, G. M. 1973. Behavior and ecology of the Asiatic elephant in southeastern Ceylon. Smithsonian Contributions to Zoology, 12: 1-113.
2 Srinivasaiah, N., Kumar, V., Vaidyanathan, S., Sukumar, R. & Sinha, A. 2019. All-male groups in Asian elephants: A novel, adaptive social strategy in increasingly Anthropogenic landscapes of Southern India. Scientific Reports, 9, 8678 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-45130-1.