ช้างกับความสามารถในการเรียนรู้

ช้างกับความสามารถในการเรียนรู้

ช้างนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดในเรื่องของการเรียนรู้และความจำเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นอกจากขนาดตัวที่ใหญ่ได้ถึง 4 เมตรในช้างแอฟริกันแล้ว ช้างก็มีขนาดสมองที่ใหญ่และประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทเกือบ 257 ล้านล้านเซลล์ มากกว่าเซลล์ประสาทของสมองมนุษย์ประมาณ 3 เท่า1 และมีน้ำหนักมากที่สุดได้ถึง 5 กิโลกรัม นับเป็นน้ำหนักสมองที่หนักที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์บกชนิดอื่น ๆ ด้วย2 แต่คำถามของเราก็คือ แล้วนักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าช้างนั้นมีความฉลาด หรือว่าเขาวัดความฉลาดของช้างจากอะไร

คำตอบก็คือ นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบการทดลองมาเพื่อทดสอบความฉลาดของช้าง หรือในบางครั้ง ข้อมูลก็มาจากการบันทึกพฤติกรรมช้างในธรรมชาติก็ได้เช่นกัน โดยตัวอย่างความฉลาดของช้างในด้านเรียนรู้หรือจดจำสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

  • การจดจำตัวเองได้ในกระจก (Mirror self-recognition)

การจดจำตัวเองได้ในกระจก นับเป็นความฉลาดทางการเรียนรู้อย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิต และยังเชื่อมโยงกับความเอาใจใส่ (Empathy) ต่อสิ่งมีชีวิตตัวอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยตัวอย่างของสัตว์ที่มีความสามารถในการจดจำตัวเองได้นั้นมีลิงชิมแพนซีและโลมาปากขวด นักวิทยาศาสตร์ Joshua Plotnik และคณะได้ทำการทดลองการจดจำตัวเองได้ในกระจกกับช้างเอเชีย 3 ตัวในสวนสัตว์ โดยใช้เทคนิค Mark test หรือ การทาสีไว้บนหน้าผากของช้างด้านหนึ่ง หากช้างมองกระจกและแสดงพฤติกรรมเอางวงมาแตะที่จุดที่ได้ทาสีไว้นั้นก็จะถูกบันทึกว่า ช้างมีความสามารถในการจดจำตัวเองในกระจกได้ โดยผลการทดลองพบว่า ช้าง 1 ใน 3 ตัวผ่าน Mark test และนับว่ามีความสามารถในการจดจำตัวเองในกระจก3

Elephant mirror test, cognition
การทดลองการจดจำตัวเองในกระจกของช้างและ Mark test, ภาพจาก Plotnik et al,  2006
  • การใช้เครื่องมือ (Tool use)

นักวิทยาศาสตร์ ควาญช้างและผู้ดูแลสวนสัตว์ได้สังเกตเห็นว่าช้างสามารถใช้งวงจับกิ่งไม้ หักมันออกมาและใช้ปัดแมลงรำคาญได้ทั้งในสวนสัตว์และในธรรมชาติ พฤติกรรมใช้กิ่งไม้ใบไม้ในการปัดแมลงนี้สามารถพบได้ทั้งในช้างเอเชียและช้างแอฟริกัน4 นอกจากการใช้เครื่องมือแล้ว ช้างยังสามารถดัดแปลงกิ่งไม้ที่ยาวเกินหรือมีกิ่งมากเกินให้มีความเหมาะสมในการปัดแมลงออกจากตัวได้อีกด้วย5

 

  • การแก้ปัญหา (Problem solving)

ถัดจากการใช้เครื่องมือสำหรับปัดแมลง ช้างยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อทำให้สามารถหยิบของที่อยู่ไกลเกินเอื้อมได้ เช่น ช้างเลี้ยงเลื่อนกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ไปไว้ในจุดที่อาหารถูกแขวนอยู่และปีนกล่องนั้นขึ้นไปยืนเพื่อใช้งวงจับอาหารชิ้นนั้นลงมา ในกรณีที่ไม่มีกล่อง ช้างก็สามารถหยิบอุปกรณ์อื่น ๆ มาวางซ้อนกันและทำแบบเดิมเพื่อไปหยิบอาหารลงมาได้อีกเช่นกัน6 ช้างบางตัวยังสามารถเรียนรู้ว่าต้องใช้ท่อนไม้ใหญ่ผลักรั้วไฟฟ้าให้ล้มลงก่อนข้ามเข้าไปกินพืชในพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกเช่นกัน

problem solving skill of elephants
ภาพ A ภาพมุมสูงของช้างตัวและกิ่งไม้ที่เป็นอาหารล่อ, ภาพ B ช้างเด็กยืนบนกล่องและใช้งวงจับอาหารลงมา ภาพจาก Foerder et al, 2011
  • การร่วมมือกัน (Cooperation)

Joshua Plotnik และคณะได้ทำการทดลองพฤติกรรมแสดงความร่วมมือระหว่างช้างเอเชีย 2 เชือกด้วยการสร้างถาดขนาดใหญ่ที่ใส่อาหารไว้พร้อมกับมีเชือกโยงถาดนั้นไว้จากปลายทั้ง 2 ด้าน ช้างจะต้องดึงเชือกทั้ง 2 เส้นพร้อมกันถาดจึงจะสามารถเลื่อนออกมาและสามารถกินอาหารนั้นได้7 เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ลองชมวิดิโอด้านล่างได้เลย