พื้นที่โครงการ

Home / พื้นที่โครงการ

โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติบนฐานพลเมืองมีส่วนร่วมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (THECx) มีพื้นที่วิจัยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มป่า 6 พื้นที่ สามารถคลิ๊กที่ชื่อพื้นที่วิจัยได้เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม