Tag: <span>งาช้าง</span>

Home / งาช้าง
Fact about elephant tusk
Post

Fact about elephant tusk

งาช้างคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายช้าง มีส่วนประกอบมาจากอะไรบ้าง และมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของช้างอย่างไรบ้าง มาหาคำตอบไปด้วยกันได้เลย