Tag: <span>ห้วยเขย่ง</span>

Home / ห้วยเขย่ง
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020
Post

KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020

นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยการปลูก แปรรูปและการตลาดพืชท้องถิ่นแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project