Tag: <span>เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน</span>

Home / เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020
Post

KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project Nov 2020

นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยการปลูก แปรรูปและการตลาดพืชท้องถิ่นแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project

Thong Pha Phum Oct 2020 : Prepared soil bag and nursery for cultivating.
Post

Thong Pha Phum Oct 2020 : Prepared soil bag and nursery for cultivating.

กิจกรรมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ เดือนตุลาคม 2563 เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน ณ บ้านปากลำปิล๊อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี