คุณจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ช้างป่าได้อย่างไร

Home / คุณจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ช้างป่าได้อย่างไร

คุณจะมีช่วยส่วนอนุรักษ์ช้างป่าได้อย่างไร

young elephant pulls older elephant

คุณสามารถมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ช้างป่าได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและสามารถเริ่มต้นได้เลยก็คือ การทำความรู้จักและทำความเข้าใจก่อนว่า “ช้างป่าคืออะไร” เพราะการอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้จักมันก่อนว่ามันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ขั้นต่อมาก็คือการส่งต่อความรู้ความเข้าใจให้กับคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติเมื่อพบช้างในป่าซึ่งไปจนถึงข้อปฏิบัติตัวเมื่อไปเที่ยวในธรรมชาติ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างคนกับสัตว์ การไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดหรือให้อาหารสัตว์ในป่า เพราะนั่นจะทำให้ช้างหรือสัตว์อื่น ๆ เปลี่ยนพฤติกรรมไปจากที่ควรจะเป็นหรือแสดงความก้าวร้าวมากขึ้นเช่นเดียวกับลิงกังที่เข้ามาทำร้ายคนเมื่อเห็นหรือได้ยินเสียงเปิดถุงขนมก๊อบแก๊บบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การสนุบสนุนองค์กรที่ให้การอนุรักษ์และศึกษาวิจัยช้างป่าหรือสัตว์อื่น ๆ ผ่านทางรูปแบบการเงิน การสนับสนุนอุปกรณ์ลาดตระเวนให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หรือการลงแรงเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมบางประเภท เช่น การซ่อมแซมดินโป่งหรือสร้างแนวกันไฟก็สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องอย่าลืมพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละประเภทว่าจำเป็นต้องทำหรือส่งผลต่อสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรด้วยเช่นกัน

help human and elephant for coexistence

ช่วยคน ช่วยช้างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ