ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมสาธารณะวันช้างไทย 16 มีนาคม 2567

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมสาธารณะวันช้างไทย 16 มีนาคม 2567

เรียน ภาคีเครือข่ายและเพื่อนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

เรามีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมสาธารณะวันช้างไทย 16 มีนาคม 2567ณ อาคารสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส

ด้วยความคาดหวังอย่างยิ่งที่เรา สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย และ สมาคมนิเวศยั่งยืน (Ecoexist Society) ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และองค์กรที่นับถืออื่นๆ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานวันช้างไทยในวันที่ 16 มีนาคม

กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในวันช้างแห่งชาติไทย ภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกัน: ความหวังเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลง”  ZSL ประเทศไทย ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำโครงการริเริ่มนี้ร่วมกับพันธมิตร โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการจัดการความท้าทายของความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้าง (HEC) และร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และช้างซึ่งสอดคล้องกับอนาคตที่ยั่งยืนที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง .

เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสนทนาและกิจกรรมในวันช้างไทยที่กำลังจะจัดขึ้น ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทุกท่านในการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความพยายามร่วมกันของเราสู่เป้าหมายที่ก้าวนหน้าขึ้นในอนาคต

คณะผู้จัดงานขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

Dear Friends and Partners,

Invitation to Participate in the Thai National Elephant Day Seminar and Public Event; 16 March 2024, Thai PBS HQ Building

It is with great anticipation that we, the Zoological Society of London (ZSL) Thailand and Ecoexist Society, in collaboration with Thai PBS, the Department of National Parks (DNP), and other esteemed organizations, invite you to join us for a seminar and public event on March 16th.

These events are part of our dedicated efforts for Thai National Elephant Day, under the theme “Conservation and Coexistence: Hope for Sustainable Living in a Changing World.” ZSL Thailand is proud to lead this initiative along with partners, emphasizing our shared commitment to addressing the challenges of Human-Elephant Conflict (HEC) and co-develop a national strategy for human-elephant coexistence that aligns with the sustainable future we strive to build.

We believe that your contribution and insights would be invaluable to our discussions and activities. Your expertise and experiences in conservation and community engagement are integral to driving our collective efforts forward.

We look forward to the possibility of your participation.

Warm regards,

Date: March 16, 2024
Time: 8:00am – 5:00PM
Location: Thai PBS Headquarters, Building D, Lak Si, Bangkok, Thailand

 

Zoological Society of London (ZSL) Thailand
Ecoexist Society
Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation (DNP)
Thai PBS