กาแฟช้างป่า

กาแฟช้างป่า

฿180

กาแฟที่มาจากไร่ของชุมชนที่มีความพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับช้างป่า อย่างสันติ โดยชาวไร่นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน พื้นที่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและสํารวจหาพืชที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อช้างป่าเดินผ่านแปลงเพาะปลูก จนเป็นที่มาของ การริเริ่มเพาะปลูกและแปรรูปกาแฟในพื้นที่ไร่ของชุมชนที่มีข้อตกลงร่วมกัน ที่จะยุติความรุนแรงและไม่ทําร้ายช้างป่าเมื่อเดินผ่านพื้นที่เพาะปลูก

วันนี้ชาวไร่ และชาวสวนต่างมีความหวังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับช้างป่า เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ และรักษาเพื่อนตัวใหญ่ จากป่าให้อยู่รอดปลอดภัย อยู่ร่วมกับลูกหลานของเราสืบไป กาแฟช้างป่า กาแฟเพื่อความยังยืนของชุมชน และเป็นมิตรกับช้างป่า (สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์มิตรช้างป่า โดย กลุ่มวิสากิจชุมชนมิตรช้างป่าห้วยเขย่ง – มูลนิธิสืบ ฯ และ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติฯ (สกสว.} } Huai Khayeng Elephant-friendly Coffee

 

ดูสินค้าอื่นๆ