ป้ายกำกับ: <span>กุยบุรี</span>

Home / กุยบุรี
กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบรี ตุลาคม 2563: เสนอสร้างระบบเฝ้าระวังร่วมอุทยาน-ชุมชน
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบรี ตุลาคม 2563: เสนอสร้างระบบเฝ้าระวังร่วมอุทยาน-ชุมชน

ทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างกุยบุรีนำเสนอข้อมูลวิจัยงานวิจัย และ เสนอสร้างระบบเฝ้าระวังร่วมรัฐ-ชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างสันติ

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: เดือนกันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: เดือนกันยายน 2563

การวางแผนเฝ้าระวังร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างกุยบุรี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกัยุบรี WWF และโครงการพระราชดำริฯ

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: กันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: กันยายน 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี เดือนกันยายน 2563 ได้จัดทำประวัติศาสตร์ชุมชนของบ้านรวมไทยร่วมกับหน่วยงานชุมชนในพื้นที่และจากบ้านย่านซื่อ