ป้ายกำกับ: <span>ทองผาภูมิ</span>

Home / ทองผาภูมิ
กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ กันยายน 2564
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ กันยายน 2564

กิจกรรมพื้นที่ ทองผาภูมิ เดือน กันยายน 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างเข้าพื้นที่ทองผาภูมิ บริเวณบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ และบ้านดงเล็ก ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงวันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2564

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ: เดือนมิถุนายน 2564
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ: เดือนมิถุนายน 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง พื้นที่ทองผาภูมิ เข้าสำรวจร่องรอยช้างป่าและพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านภูเตย บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลชะแล ตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ พฤศจิกายน 2563: นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยพืชท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ พฤศจิกายน 2563: นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยพืชท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า

นักศึกษาลาดกระบังดูงานวิจัยการปลูก แปรรูปและการตลาดพืชท้องถิ่นแบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบจากช้างป่า
KMITL’s field excursion to Thong Pha Phum Human-Elephant Coexistence Project

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน

กิจกรรมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ เดือนตุลาคม 2563 เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน ณ บ้านปากลำปิล๊อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและเพาะชำกล้าไม้เพื่ออยู่ร่วมกับช้าง
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและเพาะชำกล้าไม้เพื่ออยู่ร่วมกับช้าง

ถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าบ้านหม่องกะลา และพืชทางเลือกเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติ Elephant repellent patrolling unit and alternative crop management

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: กันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: กันยายน 2563

กิจกรรมสร้างเรือนเพาะชำสำหรับเพาะปลูกพืชที่ช้างไม่กินโดยทีมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ Alternative crop nursery by Thong Pha Phum Community-based Research Team

ชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า
เรื่อง

ชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

ชาติพันธุ์ ความเชื่อและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: บทสัมภาษณ์นายประชา บ็อบหนุก

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: กรกฎาคม 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: กรกฎาคม 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิเดือนกรกฎาคม 2563
Update from Thong Pha Phum Community-based Research Team, July 2020

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: มิถุนายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: มิถุนายน 2563

ผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ทองผาภูมิเดือนมิถุนายน 2563
Summary of activities from Thong Pha Phum Research Team and partners, June 2020