ป้ายกำกับ: <span>ผลักดันช้างป่า</span>

Home / ผลักดันช้างป่า
กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ: เดือนมิถุนายน 2564
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ: เดือนมิถุนายน 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง พื้นที่ทองผาภูมิ เข้าสำรวจร่องรอยช้างป่าและพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านภูเตย บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลชะแล ตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ