ป้ายกำกับ: <span>พื้นที่วิจัย</span>

Home / พื้นที่วิจัย
เวทีถอดบทเรียนกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง
เรื่อง

เวทีถอดบทเรียนกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายมิตรช้างป่า และพัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มอาสาผ่านระบบประกันชีวิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ โครงการฟื้นฟูพืชอาหารช้างป่า ภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย
เรื่อง

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย วันที่ 9-10 เมษายน 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา

แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย
เรื่อง

แนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า คนปลอดภัย ช้างปลอดภัย

ณ ศูนย์เรียนรู้ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม บ้านหนองปรือกันยาง ต. ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ กันยายน 2564
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่ทองผาภูมิ กันยายน 2564

กิจกรรมพื้นที่ ทองผาภูมิ เดือน กันยายน 2564

เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างเข้าพื้นที่ทองผาภูมิ บริเวณบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ และบ้านดงเล็ก ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงวันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2564

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น พฤศจิกายน 2563: เวที 2 ชุมชน กาญจนดิษฐ์-เขาน้อย
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น พฤศจิกายน 2563: เวที 2 ชุมชน กาญจนดิษฐ์-เขาน้อย

เวที 2 ชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์ช้างป่าจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน

กิจกรรมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ เดือนตุลาคม 2563 เพาะกล้าชนิดพันธุ์พืชที่ไม่ถูกช้างป่ารบกวน ณ บ้านปากลำปิล๊อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า จากทีมวิจัย 3 พื้นที่: ใต้ร่มเย็น, ภูหลวง และเขาใหญ่ ณ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและเพาะชำกล้าไม้เพื่ออยู่ร่วมกับช้าง
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ ตุลาคม 2563: ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและเพาะชำกล้าไม้เพื่ออยู่ร่วมกับช้าง

ถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าบ้านหม่องกะลา และพืชทางเลือกเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติ Elephant repellent patrolling unit and alternative crop management

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: กันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยทองผาภูมิ: กันยายน 2563

กิจกรรมสร้างเรือนเพาะชำสำหรับเพาะปลูกพืชที่ช้างไม่กินโดยทีมวิจัยท้องถิ่นทองผาภูมิ Alternative crop nursery by Thong Pha Phum Community-based Research Team

กิจกรรมร่วมจากพื้นที่วิจัยเขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมร่วมจากพื้นที่วิจัยเขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสันติระหว่างคนกับช้างป่าโดยทีมวิจัยท้องถิ่นเขาใหญ่กับทีมวิจัยท้องถิ่นภูหลวง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: เดือนกันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: เดือนกันยายน 2563

การวางแผนเฝ้าระวังร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างกุยบุรี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกัยุบรี WWF และโครงการพระราชดำริฯ

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนกันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น: เดือนกันยายน 2563

งานสร้างเวทีเพื่อนำผลการวิจัยนำร่องไปขยายเครือข่ายในพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่วิจัยใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: กันยายน 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี: กันยายน 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยกุยบุรี เดือนกันยายน 2563 ได้จัดทำประวัติศาสตร์ชุมชนของบ้านรวมไทยร่วมกับหน่วยงานชุมชนในพื้นที่และจากบ้านย่านซื่อ

ชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า
เรื่อง

ชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

ชาติพันธุ์ ความเชื่อและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า: บทสัมภาษณ์นายประชา บ็อบหนุก

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: เดือนสิงหาคม 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: เดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ เดือนสิงหาคม 2563
Khao Yai Community-based research activity update, August 2020