ป้ายกำกับ: <span>เขาใหญ่</span>

Home / เขาใหญ่
เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
เรื่อง

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ พฤศจิกายน 2563: แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ พฤศจิกายน 2563: แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย

แผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองทราย โดยทีมวิจัยท้องถิ่นคนกับช้างพื้นที่เขาใหญ่ บ้านคลองทราย เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า

ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เรื่อง

ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Khao Yai National Park Elephant Management Master Plan

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่าจากทีมวิจัยท้องถิ่นใต้ร่มเย็น เขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า จากทีมวิจัย 3 พื้นที่: ใต้ร่มเย็น, ภูหลวง และเขาใหญ่ ณ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

กิจกรรมร่วมจากพื้นที่วิจัยเขาใหญ่และภูหลวง
เรื่อง

กิจกรรมร่วมจากพื้นที่วิจัยเขาใหญ่และภูหลวง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสันติระหว่างคนกับช้างป่าโดยทีมวิจัยท้องถิ่นเขาใหญ่กับทีมวิจัยท้องถิ่นภูหลวง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: เดือนสิงหาคม 2563
เรื่อง

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่: เดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมพื้นที่วิจัยเขาใหญ่ เดือนสิงหาคม 2563
Khao Yai Community-based research activity update, August 2020

ข่าวเสียงช้าง: ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่
เรื่อง

ข่าวเสียงช้าง: ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่

ช้างป่าเพศผู้รวมฝูงที่เขาใหญ่
Male-tusked elephants assembling at Khao Yai